Hale namiotowe, będące obiektem stałym (użytkowanie na danym terenie przez okres dłuższy niż 180 dni) i postawione zgodnie z uzyskanym w drodze postępowania pozwoleniem na budowę, traktowane są w kontekście prawa budowlanego, jako obiekty budowlane. Od momentu montażu hali posiadacz zobowiązany jest do konserwacji oraz dbania o stan techniczny hali. Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane, hale namiotowe jako obiekty budowlane powinny być budowane tak, by zapewniać między innymi bezpieczeństwo osób przebywających wewnątrz takiego obiektu, a także użytkowane tak,  by zapewnić odpowiednie warunki użytkowe, zgodne z przepisami BHP. Jak to jednak wygląda w praktyce?

Utrzymanie hali namiotowej w należytym stanie dotyczy zatem dwóch aspektów. Po pierwsze konserwacja hali oznacza dbanie o należyty porządek, serwis i zabezpieczanie hali przed zniszczeniem, chociażby w okresie zimowym przez regularne jej odśnieżanie czy też należyte jej użytkowanie. Co w konsekwencji ma niebywały wpływ na  kwestie bezpieczeństwa wewnątrz hali, żywotność hali, właściwości przechowywanych produktów, ale także na zachowanie walorów wizualizacyjnych hali. Bez wątpienia powyższe czynności należą do każdego posiadacza hali i muszą być spełnione, by w rezultacie utrzymać hale w stanie zgodnym z wymogami przepisów budowlanych. Po drugie do obowiązków posiadacza należy sprawa regulacji i dopilnowywania regularności przeglądów okresowych dokonywanych wewnątrz i na zewnątrz hali, dokonywanych przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.

SERWIS I KONSERWACJA HALI NAMIOTOWEJ

W pierwszej kolejności posiadacz hali namiotowej powinien sprawdzić stan plandek zarówno ścian, jak i dachu. Utrzymanie w dobrym stanie plandek ma wpływ na stan techniczny hali, wpływa na stan wizualny hali, ale przede wszystkim zapewnia dłuższy czas użytkowania hali. Dach i ściany namiotu należy regularnie czyścić i konserwować, tak aby zapobiec osadzaniu się brudu. Warto już na etapie zakupu hali zwrócić uwagę, na sposób konserwacji plandek, zalecany przez producenta, gdyż odpowiednio dobrana chemia pozwala na skuteczne wyczyszczenie powstałych w trakcie użytkowania zabrudzeń oraz przyczynia się do należytego zabezpieczenia plandek chociażby przed niekorzystanymi warunkami atmosferycznymi, tworząc warstwę ochronną, która ułatwi jej czyszczenie w kolejnych sezonach.

OKRESOWE BADANIA TECHNICZNE

Posiadacz hali namiotowej zobowiązany jest również do corocznych przeglądów technicznych hali, potwierdzonych protokołem. Zaleca się by przegląd hali wykonywać przed lub po okresie zimowym z racji największego oddziaływania czynników atmosferycznych takich jak wiatr, śnieg, czy też ujemna temperatura. Podczas przeglądu osoba z odpowiednimi kwalifikacjami, powinna w pierwszej kolejności zweryfikować stan plandek czy nie powstały worki śnieżne (odpowiedni naciąg poszycia dachu), sprawdzić połączenia śrubowe
(jakiekolwiek poluzowania, pomiędzy śrubami, mogą prowadzić do uszkodzenia konstrukcji hali, a w konsekwencji jej zawalenie), stan napięcia stężeń ściennych oraz dachowych jak i ściągów linowych (odpowiedzialnych za stateczność hali), a także skontrolować wszystkie elementy konstrukcyjne namiotu pod względem ugięć oraz uszkodzeń mechanicznych. Bardzo ważne jest sprawdzenie zakotwienia hali namiotowej do podłoża czy nie nastąpiło poluzowanie połączeń. Każda wizyta inżyniera zakończona jest protokołem z przeglądu, w którym znajduje się ocena hali namiotowej wraz z zdjęciami ewentualnych uszkodzeń.
Właściwa konserwacja, odpowiedni serwis oraz regularne przeglądy hal namiotowych zapewniają bezpieczeństwo użytkowników hali i pozwalają na uniknięcie niepotrzebnych kosztów związanych z ewentualnymi późniejszymi naprawami, powstałymi na skutek niedopatrzeń w trakcie użytkowania hali namiotowej.