Hale namiotowe to obiekty budowlane, posiadające poszycie dachu z materiału PCV, czyli tak zwanej plandeki. Podstawą konstrukcji hal namiotowych jest stelaż aluminiowy lub stalowy. Poszycie ścian bocznych w zależności od rodzaju i przeznaczenia hal wykonywane jest z materiału PCV, blachy trapezowej lub płyty warstwowej. Hale namiotowe to obiekty modułowe (najczęściej 5m) wytwarzane, jako elementy prefabrykowane. Taka specyfika hal pozwala na wiele możliwości: montażu i demontażu lub rozbudowy o kolejny moduł. Hale namiotowe, jako obiekt budowlany projektowane są zgodnie z obowiązującymi normami, w związku z powyższym muszą posiadać pełną dokumentację konstrukcyjną obiektu zweryfikowaną przez osobę posiadającą pełne uprawnienia budowlane. Hale namiotowe mogą być wznoszone na czas nieokreślony, w takim przypadku wznosi się je na podstawie pozwolenia na budowę. W przypadku obiektów tymczasowych, wystarczy zgłoszenie takiego zamiaru w urzędzie. Zgłoszenie pozwala na budowę i użytkowanie hali przez 180 dni (po tym czasie obiekt należy zdemontować). Hala namiotowa postawiona na zgłoszenie traktowana jest, jako zadaszenie namiotowe.

Sposoby montażu hal namiotowych?

Montaż hal namiotowych odbywa się na wcześniej przygotowanym terenie:
  • podłoże drogowe (kostka brukowa, płyty betonowe, asfalt itp.),
  • stopach fundamentowych,
  • płycie fundamentowej.
W zależności od rodzaju podłoża zakotwienie realizowane jest przy użyciu:
  • kotew palikowych – pręt zbrojeniowy min fi 18mm L=1000mm
  • kotew chemicznych – Fisher lub Hilti fi 16mm L=250mm
Podłoże po hale namiotową powinno być wyprofilowane, wypoziomowane, posiadać odpowiednie odwodnienie liniowe.

Jakie jest zastosowanie hal namiotowych?

W zależności od poszycia ścian bocznych oraz przeznaczenia hale namiotowe mogą mieć zastosowanie jako:
  • hale magazynowe – składowanie sezonowe i całoroczne magazyny,
  • hale produkcyjne,
  • hale handlowe – targowiska, sklepy,
  • hale okolicznościowe  – hale przy hotelach, restauracjach, w przestrzeni publicznej,
  • hale sportowe – korty tenisowe, lodowiska, boiska sportowe i ujeżdżalnie koni.

Jakie są sposoby finansowania zakupu hal namiotowych?

Najczęściej hale namiotowe kupowane są ze środków własnych, jednak istnieją inne sposoby finansowania: leasing operacyjny lub finansowy, pożyczka bankowa, dotacje z funduszów UE lub wynajem długoterminowy.