Decyzja o podjęciu zakupu hali namiotowej, wiąże się poniesieniem dużych nakładów finansowych, ważne by nie zapomnieć o tym, by do zakupu hali podejść z odpowiednim planem, uwzgledniającym w głównej mierze jej przeznaczenie, które bez względu na panujące warunki atmosferyczne warunkować musi konieczność odpowiedniego przygotowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. 

Wychładzanie się i spadek temperatury wewnątrz obiektu w dużej mierze zależy od rodzaju materiału poszycia ścian, rodzaju dachu oraz parametrów izolacyjnych materiałów, z których wykonano dach hali. Rodzaj ocieplenia budynku ma również ogromny wpływ na budżet inwestycji. Musimy pamiętać, że konstrukcja hali wymaga ocieplenia w trzech przypadkach: 

  • jeśli pracują w niej ludzie, 
  • gdy obiekt jest ogrzewany, 
  • lub jeżeli w hali składowane są towary wymagające zabezpieczenia termicznego.  

Dlatego ważne jest, abyśmy na etapie zakupu całorocznej hali namiotowej pomyśleli o tym, że dany obiekt użytkowany szczególnie w okresie zimowym musi mieć odpowiednią konstrukcje z właściwą izolacją cieplną w postaci wełny, styropianu, płyt warstwowych lub odpowiedni system ogrzewania. Ze względu na to, że różne jest zastosowanie hal namiotowych i różne ich przeznaczenie, warto dogłębniej zapoznać się z tematem i już na tym etapie zwrócić uwagę, na odpowiednią izolację cieplną. W halach namiotowych przechowywane są często rożnego rodzaju produkty, materiały dla których znaczna różnica temperatur stwarzać może ich uszkodzenie, bądź całkowite zniszczenie. Dzięki dokładnym informacjom zebranym na początku  weryfikacji i planowania przedsięwzięcia, jakim jest budowa hali namiotowej możemy takim problemom zapobiec, wprowadzając odpowiednie materiały,
z zachowaniem  właściwych parametrów elementów składowych hali, tak by zapewnić odpowiednie warunki w wnętrzu hali, zapewnić odpowiednią cyrkulacje powietrza i to na czym nam najbardziej zależy odpowiednią temperaturę.

Podstawę standardowej  hali namiotowej stanowi konstrukcja aluminiowa oraz ściany (materiał PCV, blacha trapezowa, płyta warstwowa)
i dach z materiału PCV, czyli plandeki. Przyjrzyjmy się zatem w jaki najprostszy sposób przystąpić można do izolacji hali namiotowej?

Najbardziej rozpowszechnionym i popularnym materiałem izolacyjnym stosowanym w budownictwie jest styropian. Dzięki swoim właściwościom styropian: nie pęcznieje, nie nasiąka wodą, jest odporny na działanie wodnych roztworów soli, kwasów i zasad, ale przede wszystkim, co najważniejsze jest lekki i posiada znakomite właściwości izolacyjne, które wynikają z niskiego współczynnika przewodzenia ciepła.

Ważną cechą, o której należy w aspekcie ocieplania hal namiotowych styropianem wspomnieć jest również cecha, jaką jest opór dyfuzyjny styropianu. Zastosowanie płyt styropianowych, w ścianach dwuwarstwowych lub trójwarstwowych, powoduje, że powstała w naturalnych procesach skraplania wody, para wodna się nie kondensuje. Dzieje się tak, gdyż wilgoć – z powodu małej przepuszczalności pary wodnej w styropianie – napotyka na duży opór dyfuzyjny i nie może swobodnie przenikać przez ścianę, dzięki czemu ściana jest przez cały czas użytkowania hali sucha.

W przypadku hal ocieplanych, na rynku dostępne jest kilka typów izolacji, oprócz opisanych wcześniej płyt styropianowych, są to jeszcze płyty warstwowe PIR (poliizocyjanuratowe ) lub PUR (poliuretanowe). Są to materiały bardzo lekkie. Ocieplenie hali aluminiowej płytami warstwowymi PIR i PUR zapewnia odpowiednią lekkość konstrukcji i dużą wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne. Wymagają one jednak dokładności w montażu, głównie ze względu na możliwość powstania mostków termicznych, których obecność w znacznym stopniu zmniejszać może szczelność poszycia hali. Płyty warstwowe są również podatne na uszkodzenia takie jak delaminacja, czyli oddzielenie się rdzenia od warstw zewnętrznych płyty. Dlatego nie bez znaczenia jest fakt wykorzystania w budowie hali namiotowej płyt warstwowych o bardzo dobrej jakości. To znaczy takich, w których komponenty tworzące płytę są odpowiednie ze sobą połączone, są odpowiedniej grubości i stworzone są z odpowiednich materiałów.

Jeszcze innym sposobem ocieplenia hali jest montaż dwóch warstw blachy trapezowej, pomiędzy którymi umieszcza się wełnę mineralną. Wełna mineralna jest doskonałym izolatorem termicznym Pozwala na utrzymanie optymalnej temperatury wewnątrz hali. Podczas okresu zimowego zapobiega wychładzaniu obiektu, z kolei latem zastosowanie wełny pomiędzy blacha trapezową nie pozwala na nadmierne nagrzewanie się budynku wewnątrz. Wełna mineralna jest materiałem przeznaczonym do izolacji cieplnej, przeciwogniowej i dźwiękowej, co ma niebywałe znaczenie w budowie hali namiotowej
z różnym jej przeznaczeniem. Wełna szklana z uwagi na mniejszą gęstość zalecana jest do izolacji ścian i dachów, gdyż nie obciąża nadmiernie konstrukcji. Sprawdzi się wszędzie tam, gdzie nie będą na nią działać duże obciążenia, a także jako wypełnienie izolacyjne w ścianach trójwarstwowych lub konstrukcjach szkieletowych.

Jeszcze inną bardzo popularną ostatnimi czasy formą izolacji, głównie dachowej jest tak zwane stosowanie dachów pompowanych. Dzięki zastosowaniu nagrzewnicy, pomiędzy membrany dachu wykonanego z PCV, wtłaczane jest ciepłe powietrze, którego ciągła cyrkulacja zapewnia bardzo dobrą termoizolację. W hali namiotowej nie powstają skropliny. Dodatkowo atutem dachu pompowanego, jest fakt, że w okresie zimowym śnieg zalegający na zewnątrz hali w sposób łatwy zsuwa się górnej pokrywy dachowej, nie przysparzając użytkownikom dodatkowych problemów w postaci ich ciągłego odśnieżania.

Całoroczne hale namiotowe dzięki możliwości wykorzystania ich w różnych dziedzinach przemysłowych i nie tylko stanowią doskonałą alternatywę dla tradycyjnych obiektów murowanych. Jednak należy mieć na uwadze fakt, by podczas zakupu i  projektowania konstrukcji hali namiotowej uwzględnić, w jaki sposób izolować halę namiotową w zależności od przeznaczenia hali oraz panujących warunków pogodowych czy stref pogodowych. Zastosowanie odpowiedniego ocieplenia hali w obudowie ścian i dachu pozwala wpłynąć na właściwości całego obiektu i osiągnąć podstawowy stopień termoizolacji. Postępując właściwie w doborze odpowiednich komponentów termoizolacyjnych w budowie hali  przede wszystkim zapewniamy ochronę przed potencjalnie uciążliwymi warunkami atmosferycznymi, takimi jak śnieg, wiatr, deszcz, czy też ujemną temperaturą.