Pierwszy etap współpracy prowadzącej do montażu hali namiotowej oparty jest na szczegółowej analizie potrzeb klienta, w której skupiamy się na specyfice wymagań klienta i biznesu prowadzonego w docelowym miejscu posadowienia hali namiotowej.

Fot. 1. Transparentne ściany w hali namiotowej.

Ustalanie potrzeb w oparciu o wymagania klienta odbywa się w trakcie rozmowy, podczas której uwzględniamy wiele czynników bezpośrednio związanych z terenem, na której zlokalizowana ma być hala namiotowa.

Fot. 2. Dodatkowa grafika (logo klienta) w hali namiotowej.

Omawiamy aspekty dotyczące kształtu działki budowlanej pod planowany obiekt, układu komunikacyjnego, rodzaju posadowienia hali (szpilki, kotwy), przeznaczenia obiektu, sposobu użytkowania, czy też ogólnej wizualizacji hali namiotowej z uwzględnieniem poszycia ścian zewnętrznych oraz dodatkowymi elementami wyposażenia wśród których wyróżnić można: elementy otworowe: okna, drzwi, bramy; podsufitkę, pompowane dachy, rynny zewnętrzne, rynny skroplinowe, łączniki, opierzenie z blachy, dok załadunkowy, grafikę (logo klienta).

Fot. 3. Bramy w hali namiotowej.

Na każdym etapie rozmowy uwzględniamy wymagania wytrzymałościowe  konstrukcji na obciążenie śniegiem i wiatrem, zgodnie ze strefą Polski w jakiej hala zostanie postawiona.

Fot. 4. Rynny zewnętrzne w hali namiotowej.

Na tym etapie identyfikujemy również i eliminujemy potencjalne przeszkody, które pojawić się mogą podczas realizacji inwestycji, tak by nie zakłócić docelowo funkcjonowania branży klienta.

Fot. 5. Dok załadunkowy w hali namiotowej.

Weryfikacja potrzeb klienta, pozwala na przygotowanie indywidualnej oferty, kosztorysu oraz opracowania koncepcji funkcjonalnej hali namiotowej, dostosowanej do planowanego przeznaczenia obiektu, tak by opracować optymalne zagospodarowanie terenu.

Fot. 6. Rynny wewnętrzne w hali namiotowej.
Fot. 7. Dodatkowe opierzenie w hali namiotowej.