Hale namiotowe to obiekty budowlane, które można wybudować w bardzo krótkim czasie, dzięki swojej funkcjonalności znajdują one swoje szerokie zastosowanie w wielu branżach. Łatwość montażu i relatywnie niska cena sprawiają, że są one dobrą alternatywą dla tradycyjnych budynków murowanych. Bez wątpienia do zalet hal namiotowych zaliczyć należy łatwość montażu, krótki okres realizacji inwestycji oraz łatwość demontażu obiektu, kiedy zależy nam na przeniesieniu lokalizacji hali namiotowej na terenie jakim dysponujemy.

PRZEBIEG MONTAŻU HALI NAMIOTOWEJ

Przed przystąpieniem do samego montażu hali namiotowej, należy przede wszystkim dopełnić wszelkich formalności oraz uszczegółowić zasady docelowej współpracy. Do Naszych obowiązków, jako producenta hali namiotowej należy opracowanie planu, koncepcji, projektu hali namiotowej. Po Naszej stronie leżą również prace związane z montażem hali namiotowej oraz zapewnienie odpowiedniego sprzętu budowlanego. Po stronie Inwestora leży koordynacja wszelkich działań związanych z formalnościami związanymi
z kompletowaniem dokumentów, składaniem wniosków i uzyskiwaniem wszelkiego rodzaju pozwoleń. Po otrzymaniu projektu architektoniczno-budowlanego, uzyskaniu pozwolenia przystępuje się do przygotowania terenu pod docelową inwestycję, jaką  jest montaż  hali namiotowej.

 

Po wylaniu fundamentów ekipa monterska przystępuje do montażu hali namiotowej. Montaż hali namiotowej odbywa się zgodnie z zasadami BHP
i obowiązującym prawem budowlanym. Właściwie wykwalifikowana ekipa monterska czuwa nad prawidłowym przebiegiem montażu, tak aby zapewnić stabilność konstrukcji. 

Pierwszym etapem montażu hali namiotowej jest wznoszenie konstrukcji aluminiowej. Poszczególne elementy konstrukcji takie jak: słupy, belki, płatwie rygle, dźwigary, elementy złączne łączy się ze sobą i zakotwicza w fundamentach. Konstrukcje hali namiotowej stawia się, zaczynając od montażu szkieletu – najpierw ramy główne,  potem stężeni dachowych, stężeni ściennych i pozostałych ram. Po zamontowaniu konstrukcji przystępuje się do obudowy ścian i dachu hali namiotowej. Obudowa ścian hali namiotowej wykonana może być z plandeki (materiału PCV), blachy trapezowej oraz płyty. Dach wykonywany jest zazwyczaj z plandeki. Po zamontowaniu poszczególnych składowych ściany i dachu, ekipa monterska przystępuje do montażu stolarki otworowej takiej jak okna, drzwi i bramy oraz wszelkiego rodzaju prac związanych z rozplanowaniem i zamontowaniem elementów wykończeniowych hali namiotowej.

Kolejnym etapem realizacji jest przygotowanie fundamentów. Na tym etapie realizacji planów koncepcyjnych należy pamiętać, o tym, że konstrukcja hali namiotowej opierać się może na wylanych ławach lub stopach fundamentowych. Należy pamiętać, aby grunt przeznaczony pod budowę hali namiotowej był  stabilny, równy i dobrze wypoziomowany, tak aby  zagwarantować  jednakowe rozłożenie sił działających na konstrukcję i spełniać wymogi przewidziane
w projekcie. 

DEMONTAŻ HALI NAMIOTOWEJ

Każdy obiekt budowlany, jakim jest hala namiotowa może w dowolnym czasie zostać poddany zdemontowaniu, odbywa się to wówczas kiedy okres użytkowania hali namiotowej dobiegł końca lub w przypadku kiedy Inwestor podejmuje decyzję o przeniesieniu hali namiotowej w inne miejsce.

Demontaż hali namiotowej powinien odbywać się przez wykwalifikowanych pracowników, najlepiej firmę, która hale namiotowa montowała. To ważne, chociażby przez wzgląd na to, że pracownicy firmy monterskiej doskonale orientują się w temacie i znają od strony technicznej stawianą przez siebie konstrukcję, dzięki czemu w łatwy i przystępny sposób zdemontują hale namiotową i ponownie zmontują w docelowym miejscu. Prace związane
z demontażem hali namiotowej obejmują w pierwszej kolejności zdjęcie obudowy ścian i dachu, demontażu stężeń dachowych oraz płatwi. Następnie demontowane są kolejne elementy składowe hali takie jak płatwie, stężania oraz ram nośnych hali. Całość prac odbywa się w taki sposób, aby odpowiednio logistycznie rozmontować i zmontować halę namiotową w nowym docelowym miejscu.

Reasumując wspomnieć należy, że niewątpliwą zaletą  hal namiotowych jest ich mobilność oraz możliwość wielokrotnego montażu i demontażu, w zależności od potrzeb potencjalnego Inwestora. Pamiętać należy jednak, aby powyższych czynności dokonywała fachowa i odpowiednio wykwalifikowana firma monterska.

 

Koszt montażu hali namiotowej:

  • hala namiotowa z ścianami PCV od 15 PLN/m2
  • hala namiotowa z ścianami z blachy trapezowej od 17 PLN/m2
  • hala namiotowa z ścianami z płyty warstwowej od 20 PLN/m2