Leasing hali namiotowej – podstawowe informacje.

Hale Namiotowe to obiekty budowlane, które ze względu na specyfikę konstrukcji (wielokrotna możliwość składania, rozkładania, transportu) zaliczane są do konstrukcji mających coraz większe zainteresowanie wśród przedstawicieli wielu przedsiębiorstw. Hale te wykorzystywane są jako proste i tanie konstrukcje, ale także często stanowią alternatywę dla obiektów budowlanych.

Cena hali namiotowej, zależna jest w dużym stopniu od jej gabarytów, zastosowanych rozwiązań technologicznych zastosowanego opcjonalnie wyposażenia. Każdy inwestor decydujący się na budowę hali namiotowej, analizuje i rozpatruje charakter prowadzonej działalności pod względem angażowania na bieżąco własnych środków finansowych. Istnieje na rynku polskim rozwiązanie, dające możliwość realizacji inwestycji, bez ponoszenia nagłych i dużych nakładów finansowych. Jednym
z najbardziej proponowanych rozwiązań budowy hal namiotowych jest możliwości
leasingu tego typu obiektów, zwłaszcza mając na uwadze powyższy fakt, dotyczący utrzymania na stałym poziomie środków finansowych w obrocie gospodarczym firmy. Takie rozwiązanie jest więc korzystne, głównie ze względu na rozsądne gospodarowanie budżetem firmy. Cyklicznie odciągane, względnie niewielkie kwoty rat leasingu hali namiotowej, są znacznie mniejszym obciążeniem dla firmy, niż jednorazowy wydatek rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych. Dlatego warto zapoznać się z ofertą banków, które oferują możliwość zakupu hal namiotowych w formie leasingu, gdyż dzięki leasingowi otrzymujemy perspektywę amortyzowania hali namiotowej. Instytucje te, ze względu na specyfikę konstrukcji hal namiotowych zapewniają elastyczne formy ich finansowania.

Leasingi oferowane przez banki mogą być dostępne w formie operacyjnej (bieżącej) lub finansowej (kapitałowej), a ich okres od wyboru danej opcji.

W przypadku zakupu hali namiotowej w postaci leasingu operacyjnego, przedmiot, jest składnikiem majątku leasingodawcy; kosztem uzyskania przychodu jest opłata wstępna ta oraz płacone co miesiąc raty. Po zakończeniu umowy leasingowej; leasingobiorca ma możliwość wykupienia na własność hali namiotowej.

Zgoła inaczej wygląda to w leasingu finansowym w tym przypadku zakupu hali namiotowej cały zakup zaliczany jest do majątku leasingobiorcy. Do kosztów uzyskania przychodu zaliczymy w tym przypadku nie tylko część odsetkową rat, ale także odpisy amortyzacyjne. Do kosztów uzyskania przychodów leasingobiorca może jedynie zaliczyć odsetki raty leasingowej, podatek VAT należy opłacić na początku umowy. Leasingobiorca staje się właścicielem hali namiotowej automatycznie po wpłacie ,ostatniej raty.

 

Czym powinien kierować się Inwestor w wyborze formy leasingowania hali namiotowej?

Większe pole manewru daje leasing operacyjny. Jest on lepszy pod względem rozliczenia i obsługi, daje on również większe możliwości pod względem korzyści podatkowych.

Oczywiście w tego typu inwestycjach wszystko zależy od wartości hali namiotowej oraz ustanowionej wysokości wpłaty opłaty wstępnej, która może zostać wliczona w koszty już na samym początku. Ta forma leasingu jest również wybierana, kiedy przedsiębiorca zamierza ustrzec się przed naliczeniem VAT w pełnej wysokości w okresie realizacji przedsięwzięcia. Musimy jednak wspomnieć o aspektach negatywnych tej formy leasingowania hali namiotowej. Przepisy podatkowe określają minimalny okres leasingu operacyjnego, który uzależniony jest od stawki amortyzacji środka trwałego, jakim w tym przypadku jest hala namiotowa. Umowa powinna zostać zawarta na czas odpowiadający minimum 40% okresu normatywnej amortyzacji.  Bardzo ważnym aspektem, który należy poruszyć w tematyce leasingu operacyjnego jest również koszt wykupu obiektu po zakończeniu umowy. Jeżeli leasingobiorca wybierze minimalny okres leasingu, zwykle będzie to skutkować ustaleniem wysokiej kwoty wykupu środka trwałego po zakończeniu umowy. Zaś w przypadku dłuższych umów, co najmniej 3-letnich, wykup może być symboliczny i wynieść około 1%. Są jednak w przypadku tego typu leasingu wyjątki, kiedy kwota ta może być inna. Wydłużony okres finansowania leasingu, pozwolić może na możliwości negocjowania marży, to bez wątpienia ważny aspekt, kiedy zależy nam na mniejszym oprocentowaniu i korzystniejszej ofercie finansowania zakupu hali namiotowej. Z drugiej jednak strony należy wspomnieć, że wydłużenie okresu leasingu, zwiększa nam sumę płatności odsetkowych, które okazać się mogą wyższe nic w umowie zawieranej na krótszy czas.

Leasing finansowy jest odpowiednią formą finansowania przedsięwzięcia, kiedy Inwestorowi zależy na jednorazowej amortyzacji, szczególnie ważnej w programie de minimis dla tzw. małych podatników. Ta forma leasingu jest objęta taką samą stawką VAT co przedmiot leasingu. Kolejnym czynnikiem zachęcającym do skorzystania z leasingu finansowego hali namiotowej jest krótki okres umowy. Ten aspekt jest niezwykle ważny, kiedy przedsiębiorcy zależy na jak najszybszej spłacie rat leasingowych. Bez wątpienia do dużych zalet leasingu finansowego hal namiotowych należy możliwość naliczenia VAT od całej wartości przedmiotu leasingu i odsetek już w pierwszym miesiącu umowy. W aspekcie poruszanego tematu należy wspomnieć, iż w przypadku leasingu finansowego niekorzystnym czynnikiem jest konieczność opłacenia całości podatku VAT, w momencie rozpoczęcia inwestycji. Raty opłacane za zakup hali namiotowej, nie mogą stanowić kosztu uzyskania przychodu. Leasing finansowy może być zawarty na dowolny czas ustalony przez Bank i Inwestora, zwykle wynosi on minimum 6 miesięcy. Maksymalną długość trwania leasingu finansowego oraz operacyjnego firmy leasingowe ustalają indywidualnie – zazwyczaj jest zbliżona do okresu amortyzacji hali namiotowej. Adekwatny wybór finansowania hali namiotowej jest jednym z pierwszych kroków do modernizacji swojego przedsiębiorstwa i zadbania o jego prawidłowy rozwój. Przed przystąpieniem do realizacji planów związanych z zakupem hali namiotowej i ich leasingowaniem, najlepiej skonsultować z przedstawicielem banku, który po analizie finansowej Państwa Firmy przeanalizuje możliwości Firmy i dobierze najlepsze formy leasingowania hali namiotowej.

Informacje na temat leasingu hal namiotowych udziela na stale współpracująca z Naszą Firmą:

Katarzyna Aszkiłowicz

e-mail: Katarzyna.aszkilowicz@efl.com.pl

tel. 691-481-219